Jak uprawiano teologię w Średniowieczu?
[How was theology done in the Middle Ages?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Średniowiecze i nauka
Miejsce: Wąchock