Sakramentalność małżeństwa w relacji do ludzkiej egzystencji
[The sacramentality of marriage in relation to human existence]

Recenzja artykułu naukowego