Konsumpcjonizm. Perspektywa protestanckiej koncepcji człowieka i społeczeństwa
[Consumerism. The perspective of the Protestant concept of man and society]

Recenzja książki naukowej