„Przyjdź królestwo Twoje”. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Henrykowi Tomasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
["Thy kingdom come". Book of remembrance dedicated to His Excellency Bishop Henryk Tomasik in the seventieth anniversary of his birth]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2016