Encyklika „Redemptoris missio” jako szczyt papieskiego nauczania o działalności misyjnej Kościoła
[The encyclical "Redemptoris Missio" as the pinnacle of papal teaching on the Church's Missionary Activity]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Sympozjum w hołdzie św. Janowi Pawłowi II w dziesiatą rocznicę śmierci i pierwszą rocznicę kanonizacji
Miejsce: Jedlnia