Chrześcijaństwo w Europie jutra – Kościół wobec wyzwań współczesności w świetle „Evangelii gaudium”
[Christianity in Europe of tomorrow - the Church against the challenges of the present times in the light of "Evangelii Gaudium"]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Radom