Ekumeniczna wizja Kościoła
[Ecumenical vision of the Church]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Opole