Wiara wobec współczesności
[Faith against the present day]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2014
Redaktorzy: Ignacy Bokwa, Marek Jagodziński