Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijnej
[The contribution of dialogical and trialogical understanding of the human person to communional anthropology]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Człowiek istota po(znana)? Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności
Miejsce: Rzeszów