Kościół – sakrament Ducha Świętego
[The Church - the sacrament of the Holy Spirit]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Białystok
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Duch Kościoła, Kościół Ducha
Redaktorzy: Andrzej Proniewski
Strony od-do: 136-155