Bł. Edmund Bojanowski - świadek wiary i zakonodawca
[Bl. Edmund Bojanowski - witness of faith and legislator]

Recenzja książki naukowej