Biblijne podstawy nauczania Kościoła o stworzeniu
[Biblical Basis for the Church's Teaching about Creation]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Konwersatorium wiary
Miejsce: Ostrowiec Świętokrzyski