Wiara w świetle dokumentów II Soboru Watykańskiego
[Faith in the Light of the Documents of the Second Vatican Council]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2013
Redaktorzy: Jerzy Karbownik