Człowiek w relacji do stworzenia według Johna D. Zizioulasa
[Man in Reletion to Creation According to John D. Zizioulas]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2022
Tom: 69
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 125-140
Streszczenie: W obliczu kryzysu ekologicznego J.D. Zizioulas proponuje własną wizję relacji człowieka do stworzenia. Najpierw przedstawia antropologię teologiczną, na podstawie której buduje model człowieka jako kapłana stworzenia. Dokonuje reinterpretacji pierwotnego upadku człowieka i ukazuje, że otrzymał on pęd do absolutnej wolności nie dla siebie samego, lecz dla całego stworzenia. Nie ma ono w sobie naturalnych środków przetrwania i zostawione samo sobie będzie poddane śmierci. Jedyną drogą ratunku może być komunia stworzenia z wiecznym Bogiem, co wymaga jednak transcendencji poza ograniczenia stworzenia. Bycie osobą wymaga od człowieka, by obejmował w sobie całość stworzenia. Pęd ku wolności implikuje włączenie w jego działanie całego świata, a jeśli wszystko, co ucieleśnia się w nim, ma przetrwać, musi zostać odniesione ku Bogu. W przeciwnym przypadku osoba ludzka pozostanie tragiczna i niespełniona, a w końcu stworzenie stanie się przedmiotem naturalnej śmiertelności. Idea człowieka jako kapłana stworzenia nadaje ekologii wymiaru kulturowego w najgłębszym znaczeniu, który oznacza wzniesienie świata nawet ku wieczności, a sens ekologii ulega głębokiej przemianie i oznacza respektowania natury nie z powodu obawy przed jej zniszczeniem, lecz ze względu na miłość do niej. Kryzys ekologiczny jest kryzysem kultury i związany jest z zagubieniem sakralności natury. Tylko podejście chrześcijańskie może zapewnić stworzeniu przetrwanie poprzez włączenie go dzięki człowiekowi – jako kapłanowi stworzenia – w komunię z Bogiem.
Słowa kluczowe: człowiek, stworzenie, kryzys stworzenia, kapłan stworzenia, ekologia teologiczna
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/17103/16461
DOI: 10.18290/rt22697.8Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Człowiek w relacji do stworzenia według Johna D. Zizioulasa",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2022",
number = "7",
pages = "125-140"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2022). Człowiek w relacji do stworzenia według Johna D. Zizioulasa. Roczniki Teologiczne, 7, 125-140.