Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
[Scientific Conference of the Society of Dogmatic Theologians and the Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Legnica