Zrozumieć miłość. Misterium caritatis według kard. Stefana Wyszyńskiego
[Understanding love. The caritatis mystery according to Card. Stefan Wyszyński]

Recenzja książki naukowej