Andrzej Perzyński, Ridiscovering unity. Ecumenical esseys, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2021, 196 s., ISBN 978-83-8090-889-5
[Andrzej Perzyński, Ridiscovering unity. Ecumenical esseys, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2021, 196 p., ISBN 978-83-8090-889-5]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Studia Oecumenica (ISSN: 1643-2762)
Rok wydania: 2021
Strony od-do: 343-347