Pneumatologiczny wymiar sakramentów uzdrowienia komunii
[Pneumatological dimension of the sacraments of the healing of communion]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie (ISSN: 1230-0780)
Rok wydania: 2021
Tom: 28
Strony od-do: 127-142
Dostęp WWW: https://wnus.edu.pl/skk/file/article/view/19418.pdf
DOI: 10.18276/SKK.2021.28-06Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Pneumatologiczny wymiar sakramentów uzdrowienia komunii",
journal = "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie",
year = "2021",
pages = "127-142"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2021). Pneumatologiczny wymiar sakramentów uzdrowienia komunii. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 127-142.