Pneumatologiczno-komunijny wymiar sakramentu święceń
[Pneumatological and communional dimension of the sacrament of Holy Orders]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Jezus Chrystus najwyższym i wiecznym Kapłanem. Współczesny dyskurs o kapłaństwie Jezusa Chrystusa
Miejsce: Wrocław