„Aby świat uwierzył”. Wybrane aspekty ekumenicznej teologii politycznej
["That the world may believe." Selected aspects of ecumenical political theology]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Marcin Sładanowski