Ekologia w teologiczno-społecznej refleksji ekumenicznej. Wybrane ujęcia
[Ecology in theological-social ecumenical reflection. Selected approaches]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Przemysław Kantyka