Chrześcijaństwo jako źródło nadziei dla współczesnego świata
[Christianity as a source of hope for the modern world]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nadzieja chrześcijańska dzisiaj. Źródła i konsekwencje
Miejsce: Warszawa