Boże Prawo a wolność. Od prawa boskiego króla do narodu Prawa
[God's Law and freedom. From the law of the God-king to the nation of Law]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Edward Sienkiewicz