Zaufanie. Odwaga bycia chrześcijaninem
[The trust. Courage to be christian]

Tłumaczenie książki naukowej

Autor (twórca): Anton Štrukelj