Odkrywać nieodkryte, czyli o pisarzu minorum gentium czasów saskich – Jan Stanisław Jabłonowski i ostatnie dokonanie fabulistyki staropolskiej
[Discover undiscovered, about the writer of the "minorum gentium" of the Saxon times - Jan Stanisław Jabłonowski and the last performance of the old Polish fabulistic]

Recenzja artykułu naukowego