Niepodległość ducha. W poszukiwaniu sensu historii Polski
[Independence of the spirit. In search of the meaning of Polish history]

Recenzja artykułu naukowego