550 lat. Dzieje radomskich bernardynów 1468-2018
[550 years. History of the Bernardine Order in Radom 1468-2018]

Recenzja książki naukowej