„Oczyszczenie pamięci“
["The purification of memory"]

Tłumaczenie artykułu naukowego

Czasopismo: Międzynarodowy Przegląd Teologiczny COMMUNIO (ISSN: 0208-7995)
Rok wydania: 2018
Autor (twórca): Anton Štrukelj