Zwiastowanie – komunijny przełom w historii zbawienia
[The Annunciation - communional breakthrough in the history of salvation]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teologia w Polsce (ISSN: 1732-4572)
Rok wydania: 2018
Tom: 12
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 15-25
Streszczenie: Zwiastowanie przełomowo rozpoczęło czynną rolę Maryi w komunijnej ekonomii zbawienia. Dzięki temu powstało w Niej „środowisko zbawcze” i dokonała się unia hipostatyczna. W zwiastowaniu po raz pierwszy ukazała się jasno Trójca Święta, stająca się źródłem komunijnego błogosławieństwa dla Maryi i wszystkich ludzi. Komunijne posłuszeństwo wiary Maryi ukazało Jej współpracę z łaską Bożą i wrażliwość na Ducha Świętego. Jak wiara Abrahama stanowiła początek Starego Przymierza, tak wiara Maryi stała się początkiem komunii Nowego Przymierza.
Słowa kluczowe: historia zbawienia, Maryja - zwiastowanie, wiara, posłuszeństwo, unia hipostatyczna, komunia
Dostęp WWW: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-37c3e405-d57f-4809-8075-9c792ee59531/c/02_Jagodzinski.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Zwiastowanie – komunijny przełom w historii zbawienia",
journal = "Teologia w Polsce",
year = "2018",
number = "1",
pages = "15-25"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2018). Zwiastowanie – komunijny przełom w historii zbawienia. Teologia w Polsce, 1, 15-25.