Źródło teologii: Pismo Święte w Tradycji
[Source of theology: Holy Scripture in Tradition]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Kraków