Alterglobalizacja a Światowa Rada Kościołów. Cykl monografii na temat ekumenicznej interpretacji procesów globalizacyjnych w działalności Światowej Rady Kościołów
[Alterglobalization and the World Council of Churches. A cycle of monographs on the subject of an ecumenical interpretation of globalization processes in the activities of the World Council of Churches]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2018
Tom: 65
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 179-182
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/9875/9921
DOI: 10.18290/rt.2018.65.7-13