Konsekwencje współczesnych zmian dla teologii i Kościoła
[Consequences of contemporary changes for theology and Church]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2018
Tom: 65
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 5-20
Streszczenie: Kulturze transmodernizmu towarzyszy szereg zmian dotyczących religii. Fiaskiem skończyła się teoria sekularyzacji, akcentuje się wielką rolę duchowości i religii. Przemiany prowokują niekiedy do stawiania tezy o protestantyzacji i pentekostalizacji chrześcijaństwa, prowadzącej do fragmentaryzacji, dekompozycji i uzielonoświątkowienia. Towarzyszy temu tendencja do decentralizacji Kościoła katolickiego. Stawia to wyzwania hermeneutyce teologicznej w dziedzinie recepcji Vaticanum II i odczytywania znaków czasu, a także wymaga od Kościoła zajęcia odpowiedniej postawy duchowej i określenia wizji przyszłości.
Słowa kluczowe: transmodernizm, sekularyzacja, hermeneutyka, protestantyzacja, pentekostalizacja, decentralizacja
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/viewFile/9863/9909
DOI: 10.18290/rt.2018.65.7-1Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Konsekwencje współczesnych zmian dla teologii i Kościoła",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2018",
number = "7",
pages = "5-20"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2018). Konsekwencje współczesnych zmian dla teologii i Kościoła. Roczniki Teologiczne, 7, 5-20.