Sługa Jahwe zapowiedzią Chrystusa
[The Servant of Yahweh as the announcement of Christ]

Recenzja artykułu naukowego