Recepcja i wyzwania Soboru Watykańskiego II
[Reception and challenges of the Second Vatican Council]

Recenzja książki naukowej