Jacka Salija współczesna apologia Kościoła
[The contemporary apologia of the Church according to Jacek Salij]

Recenzja artykułu naukowego