Duchowość w kulturze wielkiego miasta
[Spirituality in culture of a big city]

Recenzja książki naukowej