Obiektywna norma moralna i niebezpieczeństwo jej odrzucenia jako fundamentu prawdy życia i wychowania człowieka
[Objective moral norm and the danger of its rejection as the foundation of the truth of life and the upbringing of man]

Recenzja artykułu naukowego