Zakres i formy ochrony zabytków nieruchomych w polskim porządku prawnym
[Scope and forms of protection of immovable monuments in the Polish legal order]

Recenzja artykułu naukowego