Jak istnieje kościół?
[How does the church exist?]

Recenzja artykułu naukowego