Misyjność Kościoła - ekumenizm - tożsamość wyznaniowa
[Missionary Church - ecumenism - confessional identity]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Kamień Śląski - Opole