Etyka ekumeniczna w warunkach globalizacji. Główne rysy refleksji etycznej i działalności społecznej Światowej Rady Kościołów
[Ecumenical ethics under conditions of globalization. The main features of ethical reflection and social activity of the World Council of Churches]

Recenzja książki naukowej