Osoba ludzka - rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami
[Human person - reality or useful metaphor? Theology in discourse with sciences]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin