Zagrożenia płynące z ideologii gender
[Risks arising from the ideology of gender]

Recenzja artykułu naukowego