Małżeństwo jako communio personarum
[Marriage as a communio personarum]

Recenzja artykułu naukowego