Marek Bebak
dr Marek Bebak
asystent - Katedra Polifonii Religijnej
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.bebak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8882-2858