2018Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


20172016
2015

20142013

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2012
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej