mgr Marcin Lipnicki
asystent - Katedra Literatury Niderlandzkiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.lipnicki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1646-4064