mgr Marcin Kuś
Kustosz - Wypożyczalnia Miejscowa i Międzybiblioteczna
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marcin.kus_anti_spam@kul.pl