Marcin Karkut

Sytuacja polityczna Hiszpanii w świetle artykułów prasowych
[The political situation in Spain in the light of press articles (1975-2020)]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2021
Tom: XVII