Marcin Karkut

Życie codzienne w Hiszpanii w II połowie XVIII wieku
[Everyday life in Spain in the second half of the 18th century]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Doktoranckie spotkania z historią
Miejsce: Olsztyn